Sukupolviasuminen: tontti hyötykäyttöön kodikkaasti minitaloilla

Täysin valmiina toimitettavat minitalot ovat nopea, vaivaton ja nykyaikainen tapa ottaa tontin vapaa rakennusoikeus hyötykäyttöön. Tyypillisesti väljästi kaavoitetuille, vanhoille asuinalueille isojen tonttien rakennusoikeuksissa voi olla hyvin tilaa rakentaa uusia asuntoja esimerkiksi senioreille lähemmäs perhettä. Tai toisin päin nuorille perheille tai opiskelijoille tuttuun ja turvalliseen vanhempien pihapiiriin, mutta itsenäiseen arkeen oman katon alla. Ratkaisusta hyötyvät niin asukkaat kuin kaupunkikin. Lisäksi, lohkaisemalla isosta tontista palan (vaikka useammallekin) pienelle kodille voi tontin omistaja myös tienata myymällä ylimääräistä kiinteistöä hyötykäyttöön tai tontin arvonnousulla.

Yksiön kokoisen talon täydennysrakentaminen vaatii tontilta rakennusoikeutta vain 27 m².

Sukupolvien yhteinen pihapiiri hyödyttää kaikkia osapuolia

Sukupolvien välisen yhteisasumismallin on nähty nostavan päätään kiinteistökaupoissa ja lehtijutuissa viime vuosina jo ennen poikkeusaikaa. Parina viime vuonna kotona viihtyminen ja yhdessäolo sekä läheisistä huolehtiminen ovat korostuneet entisestään ja on tutkittu, että suomalaiset arvot ovat pehmentyneet mm. läheisten ihmissuhteiden, jopa naapurisuhteiden ja huolenpidon saralla¹. Ajatus sukupolvien rinnakkaiselosta ei vaikuta yhtään niin vieraalta – ja miksipä pitäisikään! Sukupolviasumisesta on käytännön hyötyä niin perheille jopa kolmessa polvessa kuin isossa kuvassa yhteiskunnallemmekin. 

 

Sukupolviasuminen voi olla yksi keino helpottaa korona-aikana korostunutta ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä. Hyväkuntoiset itsenäiset seniorit voivat kaivata ruuhkavuosia elävän perheensä läsnäoloa ja tiiviimpää osallistumista vaikkapa lastenlasten arkeen². Monesti lähemmäs palveluita muuttava seniori ostaa tai vuokraa kaupungista tai taajamasta esim. kerrostaloasunnon, mutta mieluisampi vaihtoehto voisi löytyä samasta pihapiiristä oman perheen kanssa pienestä omakotitalosta.  Huonommassa kunnossa olevat seniorit ovat yhteisasumisessa omien läheisten tuen piirissä ja pysyvät aktiivisempina osallistuessaan lähimmäisten arkeen pystyen jatkamaan itsenäistä asumista oman katon alla – mielekkäässä ja turvallisessa ympäristössä.

 

Sukupolviasumisen toteutumista samassa pihapiirissä on kiinteistönvälittäjien mukaan jo näkynyt viime vuosina sukupolvien yhteisten kiinteistö- ja tonttikauppojen myötä, missä tyypillisesti isohkolla tontilla on vanhempi asuinkiinteistö ja mahdollisuus lohkoa tontti tai rakentaa samaan pihapiiriin toinen asunto joko isovanhemmille tai nuoremmalle polvelle. Yhteisessä hankkeessa rahoituksen järjestyminenkin on helpompaa.³

Vaivatonta täydennysrakentamista minitaloilla

Pientaloalueen pihapiirissä ns. perinteinen kuukausien mittainen rakennusprojekti voi olla turhan pitkäkestoinen ja logistisestikin hankala työmaarakentamisen osalta, aiheuttaen soraääniä myös naapureita kuultaessa. Mutta täysin valmiina pihaan asti toimitettava yksiön, kaksion tai kolmion kokoinen minitalo yhden (1) päivän kestävällä asennuksella tarjoaa nopean ja vaivattoman toteutusvaihtoehdon tontin täydennysrakentamiseen!

Tärkeät seikat oman pihan täydennysrakentamiseen

Sukupolviasuminen on tunnetusti yleisempää Etelä-Euroopan maissa, kuten Espanjassa tai Italiassa, mutta nostaa siis päätään myös täällä pohjolassa. Meille sopivampaa on ehkä kuitenkin saman katon alla asumisen sijasta samaan pihaan, mutta oman katon alle muuttaminen. Kun ajatusta pihapiirin täydennysrakentamisesta lähdetään jalostamaan, kannattaakin kartoittaa uudelle asunnolle asetettavat tarpeet, toiveet ja resurssit⁴. Sukupolvien yhteiseen pihapiiriin muuttavan henkilön tai henkilöiden kohdalla kannattaa arvioida:

 

 • Asujien tilantarvetta ja asunnon kokoa⁴
  -> Minikotimallistossamme on pysyvään asumiseen suunniteltuja yksiön, kaksion ja kolmion kokoisia asuntoja 27-60 m² kerrosalalla. Minitaloista puhuttaessa ja uudenlaisen rakennusmuodon ollessa kyseessä voi olla vaikea tietää, mitä rakennukselta haluaa, joten tutustumalla valmiiseen mallistoomme tai juttelemalla asiantuntijoidemme kanssa voi löytääkin juuri omalta tuntuvan ratkaisun heti valmiina.

 • Rakentamisen ajankohtaa⁴
  -> Voimme suunnitella valmiin talon toimitusajankohdan ennakoidun lupaprosessin, maatöiden tekemisen ja tuotantokalenterimme mukaan aluksi viikon tarkkuudelle ja tarkentaa toimituspäivää tuotannon edetessä. Normaali minitalon valmistumisaika toimitettavaksi tehtaaltamme on vain 8-10 viikkoa.

 • Toteutustapaa⁴
  -> Heti Valmis -konseptilla toteutettu minikoti rakennetaan kuivissa, hallituissa tehdasolosuhteissa valmiiksi perustusta myöten ja toimitetaan täysin valmiina tontille. Asennus käyttövalmiiksi hoituu toimituspäivänä. Innovatiivisen teräsperustuksemme vuoksi tontille ei tarvita betoniperustuksia – routimaton tasainen alusta ja kunnallisliittymät riittää. Tarjoamme myös asianmukaiset ohjeet maatöiden toteuttamiseen.

 • Rakennushankkeen alustavaa kustannusarviota⁴
  ->Minikotimme hintatarjoukseen kuuluu täysin valmiin rakennuksen lisäksi myös perustus sekä asennus ja suunnittelu. Rahtikustannukset pystymme tarjoamaan sijainnin perusteella. Kunnalliset lupakustannukset ym. selviävät paikallisilta viranomaisilta. Yllättäviä ympäristöstä tai säästä riippuvia lisäkustannuksia ei hallituissa tehdasolosuhteissa rakennettavan valmiin talon hintaan tule.

 • …sekä yhteisiä pelisääntöjä!
  -> Yhteisasumisessa sukupolvien tapojen, rytmien, yksityisyyden kunnioitus, luottamus ja kommunikaatio¹ sekä vaikka pihatöiden tekovuorojen huomioiminen korostuu ja kuuluu asumiseen! Pelisäännöistä sopimisen jälkeen tarvitsee enää löytää asumisen tarpeisiin sopiva yksiön, kaksion tai kolmion kokoinen talo.

Kaupungit myös myönteisiä täydennysrakentamiselle

Ratkaisuja pientaloalueiden täydennysrakentamiseen voi olla uuden sukupolvien yhteisen tontin ostaminen, tontin olemassa olevan rakennusoikeuden käyttäminen, lohkominen tai vaikkapa kahden naapuritontin yhteiseltä rajalta yhdessä lohkominen. On myös sekä kaupunkien että tontinomistajien ja uusien asukkaiden talouden kannalta järkevää rakentaa alueille, missä infra ja kunnallistekniikan verkosto on valmiina. Väljillä tonteilla on useasti hyödynnettävää rakennusoikeutta ja tarvittaessa lisärakennusoikeutta voidaan myös hakea poikkeamisluvalla. Helsingissä on esimerkiksi ollut myös käytössä täydennysrakentamiskorvaus kaupungin omistaman tontin arvonnoususta! 

 

Pk-seudun alueellisiin kehittämissuunnitelmiin kuuluu monia strategioita, missä minitaloilla on oma paikkansa. Kyseessä voi olla esim. asuinalueen hengen säilyttävä lähiöiden täydennysrakentaminen tai uudistuminen alueen elinvoiman ja kiinnostavuuden vuoksi. Alueesta riippuen uuden rakentamisen kriteerinä voi olla siis yhtenäinen arkkitehtuuri – toisaalla moninaisuus voi tuoda kaivattua ilmettä. Myös lain mukaan rakennusten tulee soveltua ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset⁴. Minitalojemme kohdalla voimme argumentoida sekä perinteisemmän harjakattoarkkitehtuurin että alueen ilmettä piristävän modernin otteen puolesta!

 

Yksittäinen minikoti tuskin elävöittää kokonaista asuinaluetta, mutta sukupolviasumisen uuden tulemisen ja nykyaikaisen täydennysrakentamisen hengessä: suurinkin meri (ja asumisen trendi) koostuu ensin pienistä pisaroista.

27 m² rakennusoikeutta vaativa yksiö istuu useimmille omakotitonteille varsin mukavasti.
50 m² saunallisen kaksion voi rakennuttaa tontille tiiviimpäänkin väliin kuin esimerkin kuvassa ja asentaa päivässä muuttovalmiiksi paikalleen.

Käynnissä olevista mm. sukupolviasumisen minitalohankkeista ja muista täydennysrakentamisen projekteista tulemme tekemään Kokemuksia-juttua ja somepäivityksiä hankkeiden edetessä!

Tutustu minikotimallistoomme ja täydellisesti myös kuluttajien täydennysrakentamiseen soveltuvaan konseptiimme: hawo.fi/oma/

Jutussa käytetyt lähteet:
¹)Kotitalo-lehti, ”Yhteisöllisempi asuminen voisi ratkaista ongelmia ja helpottaa arkea” ”Korona voi muuttaa asumista pysyvästi”
²)Aamuset-kaupunkimedia, ”Sukupolviasumisen toinen tuleminen” 
³)Sp-koti, ”Eri sukupolvien yhteisasumismallissa voivat kaikki voittaa”
⁴)Helsinki.fi, ”Rakennutan pientalon”