Mikä ihmeen teräsperustus? Tästä on kyse Hawon innovatiivisessa perustusratkaisussa.

Puhumme viestinnässämme usein Tilaelementin* ”teräsperustuksesta””innovatiivisesta alapohjaperustuksesta” ja ”HetiValmis -rakentamiskonseptista”, mutta mistä näissä on oikeastaan kyse? Kerromme tässä kirjoituksessa teräsperustuksen taustasta, minkälaisia etuja se tuo talonrakentamiseen ja miten asiakkaamme sen mahdollistamasta rakentamiskonseptista hyötyvät.

 

Monet asiakkaamme ovatkin yllättyneet positiivisesti kuullessaan, mistä tässä tehdasrakentamisen edelläkävijyyden mahdollistavassa patentoidussa perustusratkaisussa onkaan oikein kyse – ja se konkreettisesti selviää monesti vasta keskusteluissa myyjämme kanssa. Tekstin tarkoituksena on siis avata ratkaisumme tuotannon ja työmaarakentamisen kokemuksia sellaisella tavalla, että asiakkaidemme on entistä paremmin mahdollista tutustua konseptiimme jo ennen yhteydenottoa.

HetiValmis -teräsperustuksella rakennettuja yksiön ja kaksion kokoisia taloja minikotikohteessa asennuspäivän jälkeen. Talot on toimitettu tontille kokonaisina suoraan Pohjolan Tilaelementin* tehtaalta.

HAWO teräsperustus

Tilaelementin* moduulitalojen rakentamiskonsepti on syntynyt halusta keksiä ratkaisu perinteisiin rakentamisen ongelmiin: rakentamisen hitauteen, kalleuteen sekä talojen rakenteista johtuviin allergia- ja kosteusongelmiin. Näiden ratkaisemisesta syntyikin ajatus, että ”betonista on päästävä eroon”. Yli 10 vuoden tuotekehityksen tavoitteena on ollut rakennusfysiikan ja sisäilman kannalta turvallinen ja allergiavapaa alapohja ilman betonia.

 

Ratkaisumme on kantaviin teräspoimulevyihin ja PUR-vaahdotettuun kennorakenteeseen perustuva, Eurooppapatentoitu HetiValmis-alapohjaelementti. 

Minitaloyksiön kehikon asennusta teräsperustukselle.

Mitä teräsperustus mahdollistaa talonrakentamisessa?

Yksinkertaisesti: talon rakentaminen perustuksenkin osalta siirtyy tehtaalle. Aikaa vievän ja oikeat olosuhteet vaativan perustuksentekovaiheen poistuessa työmaalla tapahtuva rakentamisaika lyhenee ja resurssien tarve pienenee. Perustuksen päälle pystymme rakentamaan tehtaalla alapohjasta kattoon saakka myös muut vaiheet ja toimittamaan asiakkaalle siis kirjaimellisesti täysin valmiin talon.

 

”Maatyöt yksinkertaistuu: työmaalla tapahtuva rakentamisvaihe lyhenee, kun rakentaminen perustuksenkin osalta siirtyy tehtaalle. Se, että pystytään tekemään koko rakennus valmiiksi vesikattoon asti kuivissa tiloissa, on kiistaton etu”, kuvaa Pohjolan Tilaelementin* tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen konsultti Mika Kangasniemi. ”Rakentaminenhan sisältää hirvittävän määrän eri työvaiheita, niin kun teemme ne tehtaassa, lukuisten työvaiheiden monimutkaisuus on helpompaa hallita.” 

 

Niin työvaiheiden tekijöiden kuin materiaalien oikea-aikainen saatavuus sekä pieni vaihtuvuus kohteesta toiseen samoissa kuivissa olosuhteissa mahdollistaa tasaisen, hyvän laadun tuottamisen. Lukuisten työvaiheiden parempi hallittavuus ja suunniteltavuus mahdollistaa myös nopeamman rakentamisen ja isompien kohteiden nopeamman läpimenoajan. Tavallinen toimitusaika yhdelle moduulitalolle on tilauksesta vain 8-10 viikkoa.

 

 

Kokonaisen pientalon rakentaminen tehtaassa perustuksineen olisi varmasti ihanteellista monelle toimijalle, mutta betonista sitä ei voi tehdä. ”Betoni painaa liikaa ja rakennusten kuljettamisesta tulee mahdotonta” Kangasniemi tiivistää. Teräs materiaalina on verrattain kevyt ja tarpeeksi jäykkä kestämään siirtämisestä aiheutuvan rasituksen.

Teräsperustus säästää työmaarakentamisessa moninkertaisen ajan.

Teräsperustus voi säästää rakentamiseen käytettävää aikaa jo ennen kuin ensimmäinenkään kaivuri ajaa tontille. Perustusratkaisussamme rakennuksen paino ei jakaudu niin pistemäisesti kuin perinteisessä betonisokkelissa. Tietyntyyppisissä maapohjissa voidaan säästää maanrakentamisen (esim. painopenkan) kustannuksissa, koska kantavuusvaatimus maakerroksella on kevyemmällä perustuksella ja painon jakautuessa tasaisemmin pienempi.

 

Myös HetiValmis -rakentamiskonseptissa maanrakentamisen vaiheissa noudatetaan perinteistä kaavaa maanvaihtoineen ja soraistuksineen, aina kapillaarikatkoon ja talotekniikan tuonnin vaiheeseen asti; perustuksentekovaihetta tai sisätäyttöä ei enää tämän jälkeen työmaalla nähdä, vaan tässä vaiheessa voidaan tuoda valmis moduulitalo paikalle. Perustus tulee talon mukana. Nopeimmillaan sokkelin teosta aikasäästö on useita viikkoja, mutta kohteen koon kasvaessa enemmän.

 

Talojen paikalla rakentamiseen liittyvä työmaaliikenne jää valmiin talon toimituksen ansiosta pois. Rakennuttaja voi samoilla koneilla maapohjan valmistelun jälkeen tehdä halutessaan rakennuksen ympäristön ja vaikka koko muun pihan kerralla valmiiksi.

 

Tuotannon ja työmaan aikataulujen yhteen sovittamisessa tavoitteenamme on, että talot ovat valmiina silloin, kun maatyöt ovat siinä vaiheessa, että ne mahdollistavat toimituksen. Näin perinteisesti betonisokkelin päälle rakennettavien talojen rakentamisajasta säästetään talojen koosta riippuen useita kuukausia talotekniikan, pinnoitusten ja kalustamisenkin tapahtuessa tehtaassa. Perustuksen kanssa toimitettava talo on sisältä täysin valmis ja ulkopuolella rakentamista tapahtuu mm. sokkelilevyjen, portaiden ja vesikourujen kiinnittämiseen – eli varsin vähäisesti!

Mitä rakentamiskonsepti mahdollistaa asiakkaalle?

Teräsperustukselle rakennettava valmis talo mahdollistaa jopa kolmion kokoisten erillis- tai omakotitalojen kohteiden rakennuttamisen laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Myös kompaktimpien neliöiden asuntoihin pienille talouksille on nyt kiinnostusta. Rakennuttajalle ja kodinostajalle konseptimme mahdollistaa vaivattoman ja edullisen tavan päästä osaksi pieniä talouksia palvelevaa minitalotrendiä. 


Tuotannon konsultti Mika Kangasniemi kuvailee tehtaassa valmistetun talon etua osuvasti – ”jos ostat vaikka uuden auton, niin ostatko tehdasvalmiin vai koottavan asennussarjan?” Pohjolan Tilaelementin* uuden tehtaan tuotannolle tehtiin talvella 2021 sertifiointipäätös FC-varmennustunnuksesta. FINASin akkreditoima rakennusteollisuuden tuotesertifiointilaitos Finotrol Oy on myöntänyt meille Puurakenteisten elementtien kansalliset arviointiperusteet täyttävän varmennustodistuksen. ”Jos tehdään tehtaassa, tulee olla varmennustodistus tekemiseen” Kangasniemi huomauttaa ja toteaa, että asiakkaan kannalta varmennustodistuksen vaatiminen on hyvä asia. Tämän myötä asiakkaamme voivat olla varmoja, että kokonaisena toimitettavan tuotteen valmistaminen on ollut laadukasta ja valvottua toimintaa. 


Sertifikaatista huolimatta Kangasniemi muistuttaa, että  ”aina pitää miettiä, miten asiat voi tehdä paremmin”. Varmennetun tuotantoprosessin pohjalta on hyvä hakea kehitystä ja tehokkuutta käytännön ratkaisuilla sekä uusilla tuotannon innovaatioilla. ”Tehdasolosuhteissa kun tehdään toistuvasti samaa asiaa, muodostuu rutiinitapa toimia – jota voidaan parantaa.” 

 

Tehokkaasti valmistettuna moduulitalo perustuksineen on sekä vaivaton että myös verrattain edullinen asiakkaalle. Asiakas säästää kalliiden ja aikaa vievien työmaavaiheiden siirtyessä tehdasolosuhteisiin. Perustus ja alapohja sekä talon rakentaminen ovat jo talon hintatarjouksessa mukana. Kohteen voi viedä läpi kokoluokassaan jopa puolessa tai kolmasosassa ajasta perinteiseen rakentamistapaan verrattuna; hankkeessa tarvitsee olla sitoutettuna suhteessa vähemmän myös henkilöresursseja ja pääomaa.


HetiValmis -konsepti on rakentamisen nykyaikaa. Tarjoamme tehdaslaatuisena rakennetut modernit moduulitalot asiakkaalle sisustukseltaan räätälöitynä, täysin valmiina ja toimitettuna. Yrityksemme ja asiakkaidemme mielestä arvostettava asia on myös perustusratkaisun ympäristöystävällisyys; valmistamisen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi betoniperustukseen verrattuna ja rakentamisessa säästettävän ajan vuoksi työmaaliikenteen päästöt pienenevät.

Tutustu konseptimme mahdollistamaan ja jatkuvasti kehittyvään lomakotien ja minikotien mallistoon.

Tutustu myös Tilaelementin* tuottavaan aluerakentamisen konseptiin niin lomarakentamisessa kuin minikotihankkeissa.

Ja ota yhteyttä ensi vuoden hankkeisiin liittyen!