Uutisia: HAWO rakentaa uuden tehtaan Liminkaan

Maatyöt alkoivat nykyisen tehtaan viereisellä tontilla 8. kesäkuuta paalutuksella ja pintakuorinnalla

Taloja ja loma-asuntoja patentoidulle teräsperustukselle valmistava HAWO rakentaa uuden tehtaan Liminkaan. Investoinnin myötä yhtiön tuotantokapasiteetti kolminkertaistuu ja samalla syntyy 25 uutta työpaikkaa. Uusi tehdas rakennetaan nykyisen tehtaan viereen 8-tien varteen Liminganporttiin. Tehtaan rakennustöistä vastaa AHS Control Oy.

 

HAWO valmistaa kaikki rakennukset täysin valmiiksi sisältä ja ulkoa tehtaallaan. Talot tehdään teräsperustukselle, jolloin rakentamista ei tarvitse, maatöitä lukuun ottamatta, tehdä työmaalla. Vuonna 2022 toimitetaan noin 100 Hawoa kodeiksi ja loma-asunnoiksi Nuorgamista Hankoon. Nyt tehtävä tehdasinvestointi on merkittävä askel, joka mahdollistaa talomalliston kehittämisen ja laajentamisen asiakkaiden toiveet huomioiden.

 

HAWOn asiakaskunta koostuu pääosin yritysasiakkaista, kun rakennusliikkeet ja rakennuttajat ovat valinneet perinteisen työmaarakentamisen sijaan nopean ja vaivattoman HAWOn pienien erillistalojen rakennuskonseptiksi. HAWO on saanut toimittaa valmiita loma-asuntoja myös useille matkailualan toimijoille. HAWOn konseptilla matkailutoimijat ovat pystyneet lisäämään majoituskapasiteettiaan korona-aikana nopeasti 3–4 kuukauden toimitusajalla, kun matkailijamäärät ovat nopeasti elpyneet.

 

Lisätietoja tehdasinvestoinnista ja sen tuomista mahdollisuuksista antaa:

Timo Hintsala, toimitusjohtaja, 0400 943 250, timo.hintsala@hawo.fi

Jouni Pitkänen, kasvujohtaja, 0405436121, jouni.pitkanen@hawo.fi

Vipuvoimaa EU:lta – Hawo Suomi Oy:n tehdaskiinteistön laajentaminen

Saamme Euroopan aluekehitysrahastosta tukea tuotantotilojemme laajentamiseen. Hawo Suomi Oy:n tehdaslaajennushankkeen arvioidaan kahden vuoden kuluttua sen valmistumisesta lisänneen yrityksen liikevaihtoa merkittävästi.

Hawo Suomi Oy:n kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan ja tehdaskiinteistön omistavan kiinteistöyhtiö JTJ Kasvu Oy:n toteuttaman laajennushankkeen arvioidaan kahden vuoden kuluttua sen valmistumisesta lisänneen yrityksen liikevaihtoa merkittävästi. Hanke mahdollistaa HAWOlle useampien ja teknisesti vaativampien talomoduulien tuotannon, vuosittaisen tuotantokapasiteetin kolminkertaistamisen ja noin 25 uuden työpaikan luomisen uusissa tuotantotiloissa. Kiinteistön pihalle valmistuu myös tilat jopa 60 valmiin moduulin ulkovarastoinnille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä käynnistetyn hankkeen rahoitus on osa EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Tuen tavoitteena on parantaa pk-yritystoiminnan kilpailukykyä, erityistavoitteenaan yritysten energiatehokkuuden, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

”EAKR:n tuotannonkehityshanke ja toisen tuotantolinjan käynnistäminen on linjassa ja aikataulussa yrityksen voimakkaan kasvun tavoitteiden ja -ennusteiden kanssa. Nykyaikaisen tehdasrakentamisen edelläkävijyys tuotantolinjaa kehittämällä ja mallistoa laajentamalla on tärkeä osa sitä kilpailuetua, mitä asiakkaat meiltä odottavat ja minkä pohjalta pystymme jatkossakin solmimaan molemminpuolisesti tuottavia kumppanuuksia.”

Hanke toteutetaan vuosien 2022-2023 aikana aloittamalla tehdaskiinteistön laajentaminen maatöillä kesäkuussa 2022 ja uusi tehdas on valmis käyttöönottoon talvella 2023.

Lisätiedot:

Timo Hintsala, toimitusjohtaja, 0400 943 250, timo.hintsala@hawo.fi