oma

Pientalot pysyvään asumiseen – yksiön, kaksion, kolmion ja neliön muodossa.

Ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen sopivat loma-asunnot.

Hoivatilaratkaisut kunnalliseen ja yksityiseen hoivarakentamiseen.