Vipuvoimaa EU:lta – Hawo Suomi Oy:n tehdaskiinteistön laajentaminen

Olemme saaneet Euroopan aluekehitysrahastosta tukea tehdaskiinteistömme kehittämiseen. 

Saamme Euroopan aluekehitysrahastosta tukea tuotantotilojemme laajentamiseen. Hawo Suomi Oy:n tehdaslaajennushankkeen arvioidaan kahden vuoden kuluttua sen valmistumisesta lisänneen yrityksen liikevaihtoa merkittävästi.

 

Hawo Suomi Oy:n kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan ja tehdaskiinteistön omistavan kiinteistöyhtiö JTJ Kasvu Oy:n laajennushankkeen arvioidaan kahden vuoden kuluttua sen valmistumisesta lisänneen yrityksen liikevaihtoa merkittävästi. Hanke mahdollistaa HAWOlle useampien ja teknisesti vaativampien talomoduulien tuotannon, vuosittaisen tuotantokapasiteetin kolminkertaistamisen ja noin 25 uuden työpaikan luomisen uusissa tuotantotiloissa. Kiinteistön pihalle valmistuu myös tilat jopa 60 valmiin moduulin ulkovarastoinnille.

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä käynnistetyn hankkeen rahoitus on osa EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Tuen tavoitteena on parantaa pk-yritystoiminnan kilpailukykyä, erityistavoitteenaan yritysten energiatehokkuuden, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

 

”EAKR:n tuotannonkehityshanke ja toisen tuotantolinjan käynnistäminen on linjassa ja aikataulussa yrityksen voimakkaan kasvun tavoitteiden ja -ennusteiden kanssa. Nykyaikaisen tehdasrakentamisen edelläkävijyys tuotantolinjaa kehittämällä ja mallistoa laajentamalla on tärkeä osa sitä kilpailuetua, mitä asiakkaat meiltä odottavat ja minkä pohjalta pystymme jatkossakin solmimaan molemminpuolisesti tuottavia kumppanuuksia.”

 

Hanke toteutetaan vuosien 2022-2023 aikana aloittamalla tehdaskiinteistön laajentaminen maatöillä kesäkuussa 2022 ja uusi tehdas on valmis käyttöönottoon talvella 2023.

Lisätiedot:

Timo Hintsala, tj
0400 943 250
timo.hintsala@hawo.fi